CALANQUE

Ječam sorte Calanque

Calanque je sorta dvorednog ozimog ječma upotrebljiva za sve namjene, vrlo rodna sorta. Vrlo dobro uspijeva i u lošim godinama. Sa pravilnom i dobrom gnojidbom na dobrim proizvodnim tlima i u optimalnim vremenskim uvjetima daje izvanredne prinose. Polualternativna sorta na koju malo utječe kasnije vrijeme sjetve. Veoma otporna sorta na biljne bolesti i štetočinje. Srednje niski rast daje joj veliku otpornost na polijeganje. Calanque je sorta sa visokim proizvodnim potencijalom, s visokom hektolitarskom težinom i visokom težinom zrna. Prinos na pokusnim poljima 2014. Bio je 6.288 kg/ha , sa 11,7% vlage. Namijenjen je za ishranu domaćih životinja i za industriju. Sije se od sredine listopada pa na dalje,sjetvena norma 300- 350 klijavih zrna m2 Sjeme nije genetski modiŒficirano i registrirano je u Europskom katalogu dozvoljenih sorti za sjetvu na području Europske unije!

Provjerite i našu ponudu betosnkih rešetaka
te ostale betonske galanterije u poljoprivredi

Kliknite ovdje