Pokusi

Zrno Planta

BEHIN IVICA,
Kutina, Hrvaška
Setva:
8. svibanj 2014
,
Žetva:
4. studeni 2014
HIBRID FAO DANA VLAGA U % PRINOS VLAŽNOG ZRNA U KG/HA PRINOS SUHOG ZRNA U KG/HA
GDM 437 300 105 27,7 11.161 9.383
SNH 9402 400 115 27,8 9.820 8.244
SNH 1504 500 123 29,5 11.752 9.634
SNH 9503 500 127 33,1 12.343 9.602
SNH 1614 600 129 31,2 14.474 11.579
PERO BUIDO,
Ogulin, Hrvaška
Setva:
15. svibanj 2014
,
Žetva:
22. listopad 2014
HIBRID FAO DANA VLAGA U % PRINOS VLAŽNOG ZRNA U KG/HA PRINOS SUHOG ZRNA U KG/HA
GDM 437 300 105 30,3 16.303 13.205
SNH 9402 400 115 30,5 16.321 13.189
SNH 1614 600 129 32,4 17.038 13.391
VELIMIR ZBOŽINEK,
Bulinac, Hrvaška
Setva:
10. travanj 2014
,
Žetva:
21. listopad 2014
HIBRID FAO DANA VLAGA U % PRINOS VLAŽNOG ZRNA U KG/HA PRINOS SUHOG ZRNA U KG/HA
GDM 437 300 105 26,2 14.297 12.268
SNH 9402 400 115 27,4 13.424 11.332
SNH 9503 500 127 28,6 13.532 11.234
SNH 1614 600 129 27,6 15.596 13.136
Radili smo pokuse i u Sloveniji....
BAJUK BOŽIDAR,
Metlika, Slovenija
Setva:
6. svibanj 2014
,
Žetva:
28. listopad 2014
HIBRID FAO DANA VLAGA U % PRINOS VLAŽNOG ZRNA U KG/HA PRINOS SUHOG ZRNA U KG/HA
GDM 437 300 105 27,9 15.148 12.699
SNH 9402 400 115 30,3 10.306 8.325
SNH 4424 400 120 32,3 14.784 11.638
MILAN LESJAK,
Tabor, Slovenija
Setva:
7. svibanj 2014
,
Žetva:
21. listopad 2014
HIBRID FAO DANA VLAGA U % PRINOS VLAŽNOG ZRNA U KG/HA PRINOS SUHOG ZRNA U KG/HA
GDM 437 300 105 28,3 13.292 11.082
SNH 9402 400 115 26,4 9.815 8.400
SNH 4424 400 120 29,3 11.819 9.716
EXP     30,2 14.100 11.444
SNH 1504 500 123 29,2 13.640 11.229
SNH 9503 500 127 30,3 12.833 10.401
SNH 1614 600 129 31,9 15.732 12.458
Radili smo pokuse i u Austriji....
HATZENBICHLER FRANZ,
St. Andreä, Austrija
Setva:
4. travanj 2014
,
Žetva:
27. listopad 2014
HIBRID FAO DANA VLAGA U % PRINOS VLAŽNOG ZRNA U KG/HA PRINOS SUHOG ZRNA U KG/HA
GDM 437 300 105 35,2 16.828 12.680
SNH 9402 400 115 34,9 9.654 7.308
SNH 1504 500 123 37,7 15.626 11.320
Provjerite i našu ponudu betosnkih rešetaka
te ostale betonske galanterije u poljoprivredi

Kliknite ovdje