Priprema sjemena

Priprema sjemena

Kako bi se u potpunosti zadovoljile potrebe za zaštitu sjemena od zemljišnih štetnika i ptica, Planta® nudi izbor tretiranja i pripreme sjemena za posebne potrebe poljoprivrednika. Prethodna priprema sjemena s preparatima različitih formulacija pruža zaštitu sjemena i mladih biljaka od zemljišnih štetnika i ptica, daje im veću energiju i osigurava bolji porast u ranim fazama razvoja.
Tretirane vrste sjemena s različitim sredstvima u svrhu suzbijanja štetnika potrebno je naručiti unapred.
Fungicidi
Celest XL

Sa aktivnim tvarima fludioksonil i metalaksil Celest™ XL predstavlja izvrsnu zaštitu od napada patogenih gljiva Fusarium i Pythium.
Celest™ XL je standardni preparat za zaštitu sjemena kukuruza Planta®. Zbog kombinacije dviju aktivnih tvari djeluje kao sistemik.

Insekticidi
Sonido

Aktivna tvar tiakloprid u Sonido™ je sistemični insekticid za kontrolu žičnjaka, osobito one roda Agriotes.  
Sonido™ se primjenjuje izravno na sjeme, te je već prisutan u tkivu mlade biljke u vrijeme klijanja. Tretiranje sjemena prije sjetve je efikasniji način djelovanja insekticida nego tretiranje s proizvodima koje se unose deponatorima u blizinu sjemena u sjetveni sloj. Sonido™ pruža zaštitu korijena i biljke još nekoliko tjedana nakon nicanja do razvojne faze 6-8 listova kukuruza.

Mesurol

Mesurol™ je repelent čije se djelovanje temelji na aktivnim svojstvima tvari metiokarb za odbijanje ptica, osobito vrana, fazana i golubova. Mesurol™ omogućuje održavanje posijane količine sjemena u tlu(zadani sklop biljaka po hektaru) i time pridonosi ostvarivanju željenog prinosa.

Stimulatori rasta
VigorMax®

Organski proizvod temeljen na mikroelementima u kelatnom obliku. U VigorMax–u vrlo je važna komponenta mikroelement cink, koji je uključen u stvaranje složenih enzima i posredno utječe na brzi početni razvoj biljaka.
VigorMax® djeluje kao vrlo snažno "predjelo" koje stimulira brz rani razvoj korijenskog sustava. Tretiranje sjemena sa ovim preparatom preporučuje se za teška tla u nepovoljnim uvjetima i poteškoćama u uzgoju i u slučajevima kad se želi postići brz porast mlade biljke u normalnim uvjetima.

Preporuka:
• Gdje je sjetva se otežano i nepotpuno, gdje je tlo nekompaktna zbog ostataka predposevkov ili (u novije vrijeme) od stajaće vode, bez povoljnog okruženja za razvoj korijena.
• Tijekom rane sjetve, kada je tlo još uvijek hladno, „VigorMax“ omogućuje klijanje čak i pri niskim temperaturama. Kako ubrzava klijavost,time su moguće varijante sjetve kukuruza više grupe(dužeg vegetacijskog ciklusa), a time ostvariti veći i stabilan prinos.
• Omogućuje sjetvu na šljunkovite slojeva terena, na tla bogata muljem i uglavnom tamo gdje se zagrijavanje tla odvija sporije nego što je normalno, kao i gdje biljke sporije rastu.

VigorBio®

inovativan bio-tehnološki pristup tretiranju sjemena, tako da je sjeme tretirano biološkim sredstvom dodatno zaštićeno od glavnih uzročnika gljivičnih oboljenja, uglavnom gljivica roda Fusarium i Pythium. Prema tome, utjecaj tretiranja očituje se kroz povećanje energije klijanja zrna.
VigorBio® sastoji se od kombinacije „dobrih“ gljivičnih mikroorganizama koji pripadaju rodu Trichoderma i metabolita fosfata. Djeluje tako da neutralizira i blokira djelovanje gljivičnih patogena i omogućava bolji ulazak hranjivih tvari u biljku.
VigorBio® je važan za rani porast biljke zbog primjene fosfata metabolita u kombinaciji s mikroorganizmima Trichoderma. Nakon završetka "izvanrednog stanja" biljka vidljivo reagira kroz aktivnost i rani razvoj korijenovog sistema.
 
Za razliku od kemijskih fungicida s kojim se tretira sjeme koji djeluju samo nekoliko tjedana, VigorBio® "štiti" biljku tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa. To je uglavnom zbog dugotrajnog djelovanja mikroorganizama Trichoderma.

Upozorenja

Tretirano sjeme ne smije se koristiti za hranu ljudi i životinja ili za bilo koju drugu primjenu ili uporabu koja nije u skladu s registriranom primjenom. Tretirano sjeme, da bi pravilno djelovalo,mora u potpunosti biti prekriveno zemljom. Mora se spriječiti kontakt tretiranog sjemena s pčelama, pticama, ribama i toplokrvnim životinjama. Pri rukovanju s tretiranim sjemenom moraju se nositi zaštitne rukavice. Kod upotrebe i sjetve tretiranog sjemena moramo spriječiti onečišćenje vodotoka, bunara, jezera i izvora vode.

Fitotoksičnosti
Sredstvo koje se upotrebljava u skladu s uputama za uporabu nije fitotoksično . Ako se ne tretirano sjeme ne koristi odmah nakon tretmana, može se bez promjena pohraniti do tri mjeseca, nakon čega sredstvo može smanjiti klijavost tretiranog sjemena.

Miješanje
Ne smije se miješati s drugim formulacijama.

Karenca
Osigurana je vremenom i načinom upotrebe sredstva.

Provjerite i našu ponudu betosnkih rešetaka
te ostale betonske galanterije u poljoprivredi

Kliknite ovdje